segment4

Leerstijlen

Test leerstijlen

Deze test kunt u gebruiken om in kaart te brengen wat uw meest kenmerkende leerstijl(en) is (zijn). Door u goed bewust te zijn van uw eigen leerstijl kunt u uiteindelijk effectiever en sneller te leren.

Bij de uitkomsten van de test kunt u de volgende kanttekening plaatsen: het is geen uitgebreide en volledige test. De test geeft u slechts een indicatie van uw meest gebruikte leerstijl. De uitkomst van de test is bovendien afhankelijk van uw stemming. Toch gebeurt het zelden dat mensen bij het herhalen van de test plotseling met totaal andere scores worden geconfronteerd. De test geeft u wel een indruk van welke leer stijl het best bij u past, meestal is dit een combinatie van twee stijlen. Bekijk ook een uitleg over het model.

Hoe vult u de lijst in?

De waarheidsgetrouwheid van de uitkomsten is het grootst, indien u de vragenlijst op basis van uw eerste indruk maakt. In de vragenlijst vindt u tachtig stellingen. Vink elke stelling aan waarmee u het eens bent.

Wanneer u klaar bent met het invullen, kunt u onderaan klikken voor een scorebord. Op dit scorebord kunt u vervolgens specifieke informatie vinden over de verschillende stijlen. Wij wensen u veel succes met de test!

De test is op dit moment niet beschikbaar, voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze opleidingsadviseurs.

Kolb Learning Style Inventory. Copyright protected. Developed by David A. Kolb. Distributed by Hay Group. All rights reserved.